Grup de formare în CBT la Tîrgu-Mureș - Psih. Dr. Cosmin PopaGrup de formare în CBT la Tîrgu-Mureș

2 februarie 2021     Adăugat de dr. Cosmin Popa

Asociația Română de Terapie Comportamentală și Cognitivă (ARTCC) organizează începând cu luna mai a acestui an, un nou grup de formare în Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală (CBT). Specialiști din domeniul Psy care sunt interesați de o formare în CBT sunt rugați să trimită un CV (tip europass) și o scrisoare de intenție pe adresa de email: cosmin.popa24@gmail.com.

CV-ul candidatului trebuie obligatoriu să cuprindă următorele elemente:

  1. Parcursul educațional/Studiile efectuate (din care să reiese că este absolvent al facultății de psihologie și/sau medicină).
  2. Locul actual de muncă și experiența în câmpul muncii.
  3. Experiența clinică (dacă există).
  4. Limbi straine vorbite (de preferat cunoașterea bazală a limbii engleze).
  5. Alte competențe conexe.

Scrisoarea de intenție trebuie obligatriu să cuprindă:

  1. Motivația de a efectua o formare în CBT.
  2. Felul în care il vor ajuta pe candidat competențele și cunoștiințele dobândite în urma formării, în cariera sa.
  3. Care sunt punctele forte care-l recomandă pentru formarea în CBT.

Important: Trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție reprezintă prima fază a procesului de selecție, această fază fiind urmată de un training cu o durată de trei zile, training în care vor fi testate abilitățile practice și psiho-emoționale ale candidaților. Tot în cadrul acestui training vor fi prezentate toate informațiile legate de formare (costuri, timp, programarea modulelor, etc.). Doar candidații declarați admiși, pot participa ulterior la formarea propriu-zisă, în urma încheierii unui contract cu ARTCC.

Asociația Română de Terapie Comportamentală și Cognitivă (ARTCC), reprezintă o asociatie cu tradiție, fiind prima asociație de CBT din România afiliată la The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Drept urmare formarea respectă și se face în raport cu standardele europene din domeniu. Un alt avantaj al acestei afilieri, reprezintă recunoașterea diplomei de psihoterapeut certificată de către ARTCC, de către organizațiile și instituțiile europene de profil.

Majoritatea trainerilor din cadrul ARTCC, s-au format ca terapeuți la institute/asociații de prestigiu din Europa sau Statele Unite. Așadar, dovada bunei pregătiri în domeniul CBT sunt nenumăratele grupuri de formare din țară, dar și numeroșii noștri absovenți, unii dintre ei lucrând în momentul de față ca psihologi clinicieni/ psihatri cu competențe în CBT în țară, iar alții în mai multe instituții medicale din Europa. Mai multe despre ARTCC, formatori, organizare, etc., găsiți aici: http://artcc.ro/