Grup de supervizare în psihologie clinică

Cabinetul Individual de Psihologie Cosmin Octavian Popa, organizează în perioada următoare un grup de supervizare în psihologie clinică pentru psihologii cu drept de liberă practică în supervizare, şi care doresc să-şi obţină dreptul de liberă practică autonom. Formarea va cuprinde un număr de 50 de ore de supervizare, având următoarea structură generală:

(1)   Înţelegerea psihopatologiei din perspectiva Manualului de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mintale, ediţia a 5-a (DSM-5).

(2)   Corelarea probelor psihologice cu elemente de psihodiagnostic clinic.

(3)   Evaluarea psihodiagnostică clinică.

(4)   Intervențiile terapeutice cognitiv-comportamentale în mediu clinic. Fundamente.

(5)   Managementul de caz clinic, incidentele critice și aspecte etice.

(6)   Prezentarea de cazuri clinice.

(7)   Supervizarea cazurilor clinice.

Practicarea psihologie clinice bazate pe dovezi ştiinţifice (evidence-based practice), prezentarea unei cazuistici clinice reale cu aplicaţii practice, precum şi ,,up-to-date-urile” legate de noile metode şi tehnici existente în psihologia clinică internaţională, reprezintă un deziderat pe care ne propunem să-l atingem în cazul acestui program de supervizare. Un alt aspect important în cadrul acestei supervizări este legat de aplicaţiile practice, acestea fiind folosite cu preponderenţă pe durata întregului proces de supervizare.Din momentul constituirii grupului de supervizare, întâlnirile vor avea loc o dată pe săptămână fiecare modul având o durată de circa 4 ore. Programul detaliat va fi discutat şi convenit la începutul supervizării.  

 Pentru înscrieri sau informaţii suplimentare:

Tel.: 0745092686

E-mail:  cosmin_popa24@yahoo.com 

                                                                                 Supervizor:   Lector Univ. Dr. Cosmin Popa

                                                                                                        Psiholog clinician specialist

                                                                                                         Psihoterapeut autonom în CBT

                                                                                                         Supervizor în psihologie clinică